Nazwa: Przebudowa istniejącego budynku wolno stojącego na biuro sprzedaży
Adres: Warszawa
Faza: Projekt wykonawczy. Realizacja /2017/
Inwestor: Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.