Nazwa: Dom jednorodzinny
Adres: Powązki
Faza: Projekt budowlano- wykonawczy/2017/
Inwestor: Prywatny