Nazwa: Modernizacja Pałacu w Trojanowie
Adres: Trojanów
Faza: Obiekt zrealizowany /2014/
Inwestor: Trojanów Sp. z o.o.

Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Pałacu w Trojanowie ze zmianą sposobu użytkowania na hotel- Talaria Spa, pierwsze w Polsce Spa wyłącznie dla kobiet.
Obiekt pod ochroną Konserwatora Zabytków.