Nazwa: Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Pruszków WKD
Adres: Pruszków
Faza: Projekt konkursowy /2016/
Inwestor: Urząd Miasta Pruszków