Nazwa: Przebudowa budynku gospodarczego na funkcję mieszkalną
Adres: Granica, gm. Michałowice
Faza: Obiekt zrealizowany /2012/
Inwestor: Prywatny

Projekt zakładał rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną. Dwukondygnacyjny budynek gospodarczy rozbudowano o strefę wejściową, nadbudowano o jedną kondygnację, zmieniając geometrię dachu.
Z kilku koncepcji ostatecznie wybrano tę, którą można określić współczesną interpretacją lokalnej architektury.