Nazwa: Galeria handlowa
Adres: Pruszków
Faza: Projekt koncepcyjny /2008/
Inwestor: Zastrzeżony

Projekt galerii handlowej na terenach poprzemysłowych w Pruszkowie.
Pu: 6484 m2