Nazwa: Klinika stomatologiczna z częścią mieszkalną
Adres: Warszawa, ul. Tkaczy
Faza: Projekt wykonawczy /2011/
Inwestor: Prywatny

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek usługowo-mieszkalny.