Nazwa: Kamienica w Pruszkowie
Adres: ul. Ołówkowa 16
Faza: Projekt koncepcyjny /2011/
Inwestor: Prywatny

Koncepcja rozbudowy z nadbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego, oraz przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na funkcję handlowo-usługową.