Nazwa: Konkurs na koncepcję zagospodarowania kwartału
Adres: Kwartał ograniczony ulicami: Mostową, Czystą, Kościuszki oraz Zamkową w Krasnymstawie.
Faza: Projekt konkursowy /2012/
Inwestor: TBS Krasnystaw

Teren inwestycji znajduje się w rejestrze zabytków. Historia kwartału związana jest z tragicznymi wydarzeniami. W latach 40’ i 50’ w na tym obszarze mieścił się budynek Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, w którego piwnicach przetrzymywano i torturowano więźniów politycznych. Projekt zakładał odbudowę kamienicy, z przeznaczeniem na funkcję mieszkalną, upamiętnienie ofiar Bezpieki i stworzenie nowej przestrzeni miejskiej.
Pc: 3356 m2
Pum: 1228m2
Pu: 1685 m2